Kijelzők szerkesztése és mentés

A Godot Engine alapjai - II. Arkanoid · sztrovacsek

A játékunk már a jelenlegi formájában is játszható, de pár aprósággal még javíthatunk rajta.


Labda szerkesztése


Először is el fogjuk tüntetni a labdát, ha az adott pályán eltűnt az összes tégla. Nyissuk meg a PalyaSablon script-et és adjuk hozzá a következő pár sort:

extends Node2D

# létrehozunk egy új signal-t
signal labda_torles

[...]

func _process(delta):
  if $Teglak.get_child_count() == 0:
    # elküldjük a signal-t
    emit_signal("labda_torles")
    $Kijelzok/Kozep.visible = true
    if Kovetkezo == null:
      $Kijelzok/Kozep/Gombok/Folytatas.disabled = true

Ezután nyissuk meg a Labda script-et és kössük be az előbb elküldött signal-t:

func _ready():
  position = Vector2(640, 580)
  # kapcsolódunk a signal-hoz
  get_parent().connect("labda_torles", self, "_on_PalyaSablon_labda_torles")


func _on_PalyaSablon_labda_torles():
  # megállítjuk a labdát
  linear_velocity = Vector2.ZERO
  # és kikapcsoljuk a láthatóságát
  visible = false

Egyszerűen törölhettük is volna, a megállítás és rejtés helyett, de akkor csak azt értük volna el, hogy egy újabb labdát hoz létre a gép. Így viszont tanultunk egy új módszert.


Meglévő labdák kijelzése


Észrevehettük már, hogy hiába van a kijelzőn csak 3 labdánk, azok soha nem fogynak el. Javítsunk hát ezen.

Script nézetben hozzunk létre egy új script-et - File -> New Script - és nevezzük el "Global.gd"-nek. Adjuk hozzá az alábbi pár sort:

extends Node

var rekord = 0
var pont = 0
var elet = 3

var teljes_kepernyo = false
var hang = true

var Labda

Ezután Project -> Project Settings... és válasszuk fent az AutoLoad fület. Itt a Path mezőbe tallózzuk be a Global.gd fájlt. Ezután kattintsunk jobb oldalon az Add gombra aztán bezárhatjuk. Így egy olyan script-et hoztunk létre, amit bárhonnan elérhetünk, és akkor sem törlődnek az értékei, ha scene-t váltunk, így tökéletes a pontszám és a hátralévő labdák számának a tárolására.

Nyissuk meg ismét a Labda script-et és módosítsuk az alábbiak szerint:

func _ready():
  # a labda létrehozásakor eltároljuk azt a Global script-ben
  # így arra is hivatkozunk bárhonnan a nevét használva
  Global.Labda = self
  [...]

func _physics_process(delta):
  if position.y > 720:
    labda_torles()

func labda_torles():
  # kivonunk 1-et a Global script elet nevű változójából
  Global.elet -= 1
  queue_free()

Nyissuk meg a Bomba scene-t és adjunk hozzá egy script-et, amibe bekötjük a body_entered() signal-t:

# ha a Bomba ütközött
func _on_Bomba_body_entered(body):
  # hívjuk a Labda-n a labda_torles() függvényt
  Global.Labda.labda_torles()
  # töröljük a bombát
  queue_free()

Ezután nyissuk meg a PalyaSablon script-et:

func labda_letrehozasa():
  # hozzá rendelünk dolgokat a Global elet változójának érékéhez
  match Global.elet:
    # ha 2
    2:
      # a 3. labda átlátszóságát levesszük 10%-ra
      # azért van a zárójelben 2, mert 0-tól indul a számozás
      $Kijelzok/Jobb/Golyo/Ikonok.get_child(2).modulate.a = .1
    # ha 1
    1:
      # a 2. labda átlátszóságát is levesszük 10%-ra
      $Kijelzok/Jobb/Golyo/Ikonok.get_child(1).modulate.a = .1
    # ha 0
    0:
      # az 1. labda átlátszóságát is levesszük 10%-ra
      $Kijelzok/Jobb/Golyo/Ikonok.get_child(0).modulate.a = .1
    # ha -1
    -1:
      # visszaáálítjuk az életet 3-ra
      Global.elet = 3
      # elmentjük a rekordot a Global script-be
      Global.rekord = rekord
      # visszatérünk a főmenübe
      get_tree().change_scene("res://Menu.tscn")

  var Labda = labda_scene.instance()
  call_deferred("add_child", Labda)


Pontszám kezelése


Továbbra is a PalyaSablon script-ben maradva:

extends Node2D

onready var RekordSzam = $Kijelzok/Bal/RekordSzam
onready var PontSzam = $Kijelzok/Bal/PontSzam
onready var SzorzoSzam = $Kijelzok/Bal/SzorzoSzam
onready var SzorzoAnim = $Kijelzok/Bal/SzorzoSzam/SzorzoAnim

var rekord = 0
var pont = 0
var szorzo = 0
[...]

func _ready():
  # kezdésnél lekérjük a pont értékét a Global scriptből
  pont = Global.pont
  # és meg is jelenítjük azt a kijelzőn
  PontSzam.text = str(pont)
  # a rekord értékét is lekérjük
  rekord = Global.rekord
  # és szintén kiírjuk
  RekordSzam.text = str(rekord)
  labda_letrehozasa()
  # végigfutunk a Teglak node child node-jain
  for Tegla in $Teglak.get_children():
    # és bekötjük mindegyikből a signal-t
    Tegla.connect("pont", self, "_on_Tegla_pont")


# a tégla széttörésekor
func _on_Tegla_pont():
  # növeljük a pontszámot
  pont += 5 * szorzo
  # és ki is írjuk azt
  PontSzam.text = str(pont)
  # ha a rekord kisebb, mint a pontszám
  if rekord < pont:
    # akkor a rekord új érték az adott pontszám lesz
    rekord = pont
    # és ezt ki is írjuk
    RekordSzam.text = str(rekord)


func _on_Folytatas_pressed():
  # mielőtt a következő pályára lépnénk,
  # átmentjük a pontszámot a Global script-be
  Global.pont = pont
  # ha a pontszám nagyobb, mint a Global rekord értéke,
  if Global.rekord < rekord:
    # akkor azt is átmentjük
    Global.rekord = rekord
  get_tree().change_scene_to(Kovetkezo)

Ezzel majdnem meg is vagyunk, de így csak addig lesz elmentve a pontszámunk, míg be nem zárjuk a játékot. Ahhoz, hogy ezután is megmaradjon, nyissuk meg a Global script-et és adjuk hozzá az alábbi sorokat:

# ide lesz létrehozva a mentés fájl
var mentes_utvonal = "res://mentes_file.cfg"
# elkészítjük a mentés fájlt
var mentes_file = ConfigFile.new()
# betöltjük a mentés file-t
var mentes_file_betolto = mentes_file.load(mentes_utvonal)pontpont


# mentés függvény
func mentes(section, key):
  # megadjuk, hogy mit mentsen el a file
  mentes_file.set_value("pontszam", "rekord", rekord)
  # elmentjük a fájlt a megadott útvonalra
  mentes_file.save(mentes_utvonal)


# betöltés függvény
func betoltes(section, key):
  # betöltjük és megadjuk értéknek a mentés fájlból kiolvasott értéket
  rekord = mentes_file.get_value("pontszam", "rekord", rekord)


Ezután nyissuk meg újra a PalyaSablon script-et és hívjuk meg benne az előbb létrehozott függvényeket:

func _ready():
	Global.betoltes("pontszam", "rekord")
[...]


func rekord_mentes():
  if Global.rekord < rekord:
    Global.rekord = rekord
    Global.mentes("pontszam", "rekord")


func _process(delta):
  if Input.is_action_just_pressed("ui_cancel"):
    rekord_mentes()
    Global.pont = 0
  [...]


func labda_letrehozasa():
  match Global.elet:
    [...]
    -1:
      Global.elet = 3
      Global.pont = 0
      rekord_mentes()
  [...]

func _on_Folytatas_pressed():
  Global.pont = pont
  rekord_mentes()
  get_tree().change_scene_to(Kovetkezo)

func _on_Kilepes_pressed():
  Global.pont = 0
  rekord_mentes()
  get_tree().change_scene("res://Menu.tscn")


Beállítások mentése


Hasonló módon menthetjük el a beállításokat is, először is nyissuk meg a BeallitasokMenu script-et és módosítsuk a következők szerint:

extends Control


func _ready():
  # ha teljes képernyőn van a játék, előre bepipáljuk a négyzetet,
  # ha nincs, akkor pedig kivesszük a pipát
  $Gombok/TeljesKepernyo.pressed = true if OS.window_fullscreen else false
  # ha engedélyezve van a hang, előre bepipáljuk a négyzetet,
  # ha nincs, akkor pedig kivesszük a pipát
  $Gombok/Hangok.pressed = true if Global.hang == true else false


# ha rákattintunk a hangok jelölőnégyzetre
func _on_Hangok_pressed():
  # engedélyezzük a hangot, ha ki van pipálva,
  # különben pedig nem
  var hang = true if $Gombok/Hangok.pressed else false
  # lenémítjuk az AudioServert, attól függően, hogy engedélyezve van-e a hang
  # a ! a hang előtt a tagadást jelzi, mivel a függvény a némításra vonatkozik,
  # azaz, ha VAN hang, akkor NINCS némítás
  AudioServer.set_bus_mute(0, !hang)
  # átadjuk a hang értékét a Global script-nek
  Global.hang = hang
  # elmentjük a hang értékét
  Global.mentes("beallitasok", "hang")


func _on_TeljesKepernyo_pressed():
  # engedélyezzük a teljes képernyőt, ha ki van pipálva,
  # különben pedig nem
  OS.window_fullscreen = true if $Gombok/TeljesKepernyo.pressed else false
  # átadjuk a teljes képernyő értékét a Global script-nek
  Global.teljes_kepernyo = OS.window_fullscreen
  # elmentjük a teljes képernyő értékét
  Global.mentes("beallitasok", "teljes_kepernyo")

[...]

Térjünk vissza a Global script-re és adjuk hozzá a beállításokat is a mentendő adatokhoz:

func mentes(section, key):
  mentes_file.set_value("pontszam", "rekord", rekord)
  mentes_file.set_value("beallitasok", "teljes_kepernyo", teljes_kepernyo)
  mentes_file.set_value("beallitasok", "hang", hang)
  mentes_file.save(mentes_utvonal)


func betoltes(section, key):
  rekord = mentes_file.get_value("pontszam", "rekord", rekord)
  teljes_kepernyo = mentes_file.get_value("beallitasok", "teljes_kepernyo", teljes_kepernyo)
  hang = mentes_file.get_value("beallitasok", "hang", hang)

Végül nyissuk meg a Menu script-et is, hogy a beállítások rögtön betöltődjenek, ahogy elindítjuk a játékot:

func _ready():
  Global.betoltes("beallitasok", "teljes_kepernyo")
  OS.window_fullscreen = Global.teljes_kepernyo
  Global.betoltes("beallitasok", "hang")
  AudioServer.set_bus_mute(0, !Global.hang)

Ha elindítjuk a játékot és mókolunk a menüben, illetve ha játék közben elfogy az életünk, akkor láthatjuk, hogy a játék könyvtárában létrejött egy mentes_file.cfg nevű fájl, amit ha megnyitunk, akkor láthatjuk, hogy valóban ott vannak benne az adatok, amiket elmentettünk:

[pontszam]

rekord=65

[beallitasok]

teljes_kepernyo=false
hang=true

A mentéseket általában nem ajánlott egy sima szövegfájlban tárolni, ebben a leckében csak az egyszerűség kedvéért csináltuk így. A sorozat harmadik részében megnézzük majd, hogy tudjuk titkosítani a mentett fájlokat.